Zasady i Warunki

Witamy w Poker-Files!

Niniejszy regulamin określa zasady i przepisy dotyczące korzystania z Serwisu Poker-Files, znajdującego się pod adresem http://www.poker-files.com/.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z Poker-Files, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżenia oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i przestrzegającej warunków Spółki. „The Company”, „Ourselves”, „We”, „Our” i „Us” odnoszą się do naszej Spółki. „Strona”, „Strony” lub „My” odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, akceptacji i uwzględnienia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem holenderskim i z zastrzeżeniem tego prawa. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkiej litery i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako zamienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Pliki cookie

Korzystamy z plików cookie. Uzyskując dostęp do Poker-Files, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności Poker-Files.

Większość interaktywnych witryn internetowych wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową w celu umożliwienia funkcjonalności niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, Poker-Files i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Poker-Files. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Użytkownik może korzystać z serwisu Poker-Files na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie.

Nie wolno:

 • Ponowna publikacja materiałów z Poker-Files
 • Sprzedawać, wynajmować lub udzielać sublicencji na materiały z Poker-Files
 • Powielanie, duplikowanie lub kopiowanie materiałów z Poker-Files
 • Redystrybucja treści z Poker-Files

Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu jej zawarcia.

Niektóre obszary niniejszej witryny umożliwiają użytkownikom zamieszczanie i wymianę opinii oraz informacji. Poker-Files nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich umieszczeniem w serwisie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Poker-Files, jej przedstawicieli i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osób, które je zamieszczają. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Poker-Files nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub opublikowania i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

Poker-Files zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejszy Regulamin.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że

 • Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiada na to wszelkie niezbędne licencje i zgody;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajów, ani do prezentowania działalności komercyjnej lub niezgodnej z prawem.

Użytkownik niniejszym udziela Poker-Files niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych osób do wykorzystywania, powielania i edytowania wszelkich jego Komentarzy we wszelkich formach, formatach i mediach.

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą umieszczać łącza do naszej Witryny w taki sam sposób, w jaki umieszczają hiperłącza do Witryn innych wymienionych firm; oraz
 • Akredytowane firmy w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą umieszczać hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w Witrynie, o ile takie łącze: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony linkującej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony strony linkującej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o linki od następujących typów organizacji:

 • Powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
 • Strony społeczności Dot.com;
 • Stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • Dystrybutorzy katalogów online;
 • Portale internetowe;
 • Firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz
 • Instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy postrzegani jako niekorzystni dla nas lub dla naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma żadnych negatywnych zapisów z nami; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak Poker-Files; oraz (d) link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zamieszczać odnośniki do naszej strony głównej, o ile odnośniki te: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony strony linkującej.

Jeśli użytkownik jest jedną z organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i jest zainteresowany umieszczeniem łącza do naszej witryny, musi poinformować nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres Poker-Files. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, nazwy organizacji, danych kontaktowych, a także adresu URL swojej witryny, listy adresów URL, z których użytkownik zamierza utworzyć łącza do naszej witryny, oraz listy adresów URL w naszej witrynie, do których użytkownik chciałby utworzyć łącza. Na odpowiedź należy poczekać 2-3 tygodnie.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Poprzez użycie nazwy firmy; lub
 • Poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, do którego prowadzi link; lub
 • Poprzez użycie jakiegokolwiek innego opisu naszej Witryny, do której prowadzi łącze, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony, do której prowadzi łącze.

W przypadku braku umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego nie będzie dozwolone wykorzystywanie logo Poker-Files ani innych elementów graficznych w celu umieszczania linków.

iFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnego zezwolenia, użytkownik nie może tworzyć ramek wokół naszych Stron Internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej Strony Internetowej.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści pojawiające się w Witrynie użytkownika. Użytkownik zgadza się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w jego Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej stronie internetowej, która może być interpretowana jako zniesławiająca, obsceniczna lub przestępcza, lub która narusza, w inny sposób narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich.

Prywatność użytkownika

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania od użytkownika usunięcia wszystkich linków lub poszczególnych linków do naszej Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad linkowania w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe linkowanie do naszej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków i zasad linkowania.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli użytkownik znajdzie w naszej Witrynie jakikolwiek link, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, może skontaktować się z nami i poinformować nas o tym w dowolnym momencie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiadamy bezpośrednio.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą witryną internetową i korzystaniem z niej. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie będzie

 • Ograniczenie lub wyłączenie naszej lub użytkownika odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała;
 • Ograniczenie lub wyłączenie naszej lub użytkownika odpowiedzialności za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
 • ograniczyć nasze lub użytkownika zobowiązania w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • Wykluczyć wszelkie nasze lub użytkownika zobowiązania, które nie mogą zostać wykluczone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają poprzedniemu akapitowi; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązków ustawowych.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są dostarczane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.